NUMERYCZNY WTÓRNIK MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powrót

Mapa do celów projektowych w miejscowości Żelazów, gmina Strzegom, powiat świdnicki pod projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody dla firmy P.P.H.-U. "VITARO" Jędrzejczyk Wojciech.

Mapa powstała w celu poprawy jakości mapy do celów projektowych wykonanej przez inna firmę geodezyjną. Bazującą na analogowej mapie zasadniczej mapę zwektoryzowano do wersji mapy numerycznej, znacznie ułatwiającej projektowanie, z jednoczesnym jej przeskalowaniem ze skali 1:1000 na skalę 1:500 w celu jej uczytelnienia. Numeryczną mapę do celów projektowych przekazano w środowisku AutoCAD.

Tagi:

  • Mapa numeryczna

  • Wektoryzacja analogowej mapy zasadniczej

  • mapa numeryczna świdnica

    Referencje:

    image-1