PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W STRZEGOMIU, POWIAT ŚWIDNICKI

Powrót

Kompleksowa obsługa geodezyjna wykonywana była na zlecenie firmy SKANSKA S.A. dla elementów drogowych oraz na zlecenie firmy TELFA Zakład Robót Teletechnicznych dla elementów elektroenergetycznych. Obsługa obejmowała tyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną elementów projektowych tj. elementy konstrukcyjne drogi, sieć nowej kanalizacji deszczowej, nowa sieć elektroenergetyczna oświetlenia zewnętrznego. Inwentaryzacja obejmowała zarówno całościową geodezyjną inwentaryzację powykonawczą jak i częściowe inwentaryzacje wykonanych prac dla potrzeb zleceniodawcy.

Inwestor: Gmina Strzegom

Strzegom, geodezyjna obsługa inwestycji Strzegom, geodezyjna obsługa inwestycji Strzegom, geodezyjna obsługa inwestycji Strzegom, geodezyjna obsługa inwestycji

Przykładowy szkic inwentaryzacji rowu melioracyjnego dla potrzeb inwestycji

Przykładowy szkic tyczenia oraz przykładowy szkic częściowej inwentaryzacji wykonanych prac

Referencje:

image-1