REMONT DROGI GMINNEJ W M. ŚRODA ŚLĄSKA PRZY UL. KOLEJOWEJ I ŻYTNIEJ

Powrót

Kompleksowa obsługa geodezyjna wykonywana była na zlecenie firmy BergerBau Polska Sp. z o.o. Obsługa obejmowała tyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną elementów projektowych tj. elementy konstrukcyjne drogi, sieć nowej kanalizacji deszczowej (dranaż), przepusty pod jezdnią. Inwentaryzacja obejmowała zarówno całościową geodezyjną inwentaryzację powykonawczą jak i częściowe inwentaryzacje wykonanych prac dla potrzeb zleceniodawcy.

Inwestor: Gmina Środa Śląska

Środa Śląska, geodezyjna obsługa inwestycji Środa Śląska, geodezyjna obsługa inwestycji Środa Śląska, geodezyjna obsługa inwestycji

Przykładowy szkic analizy kubatury wykopu pod projektowany drenaż i przykładowy szkic inwentaryzacji wykonanych prac

Środa Śląska, geodezyjna obsługa inwestycji

Referencje:

image-1