Oferta

W zakres oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

 • MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 • mapy numeryczne w standardzie, zarówno wielkoobszarowe mapy pod duże inwestycje jak i mniejsze pod inwestycje lokalne tj. budynki, domki jednorodzinne, przyłącza itd. Wszelkie szczegóły dotyczące szczegółowości pomiarów i treści map wykonujemy wg potrzeb klienta.
 • NUMERYCZNY WTÓRNIK ANALOGOWEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 • poprawa jakości map do celów projektowych bazujących na analogowej mapie zasadniczej wykonanych przez inne firmy geodezyjne z jednoczesną możliwością ich przeskalowania do skal większych (np. 1:1000 -> 1:500) w celu ich uczytelnienie oraz wygenerowanie nowych map do środowisk CAD tj. .DWG, .DGN i innych (wg potrzeb).

 • GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • obsługa inwestycji drogowych, kubaturowych, dużych sieci uzbrojenia terenu i innych.

 • TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SIECI UZBROJENIA TERENU

 • tyczenie budynku, tyczenie przyłączy i innych sieci, tyczenie słupów oraz innych obiektów budowlanych.

 • GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

 • pomiar powykonawczy i mapy powykonawcze do odbioru inwestycji, budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy do budynków i innych obiektów budowlanych wymagających inwentaryzacji.

 • PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

 • podział działki pod inwestycje, wywłaszczeniowe, w celu wydzielenia działek budowlanych, w celach regulacji prawnych i inne.

 • WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

 • działki na terenach miejskich, działki na terenach wiejskich, nieruchomości należące do jednostek Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych i inne.

 • WEKTORYZACJA ANALOGOWEJ MAPY ZASADNICZEJ (LUB INNEJ)

 • wynikowe mapy numeryczne generujemy do środowisk CAD tj. .DWG, .DGN i innych (wg potrzeb).

 • ROZGRANICZENIA I USTALENIA LINII BRZEGOWYCH RZEK I CIEKÓW

 • AKTUALIZACJA MAP

 • MAPY TEMATYCZNE

 • SKANOWANIE I KALIBRACJA MAP

 • KARTOWANIE NUMERYCZNE MAP

 • KARTOWANIE SIECI DLA MPWiK WE WROCŁAWIU

 • INNE POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA

 • INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA


 • Zapewniamy szybką i darmową wycenę wszystkich naszych usług oraz bezpłatny dojazd do klienta.

  Twoje zlecenie nie znalazło się na powyższej liście? Zadzwoń lub wyślij zapytanie na adres biuro@geo-spot.pl

  Kontakt

  geospot Biuro Geodezji
  Cubic Orb sp. z o.o.

  ul. Św. Jadwigi 7 lok. 4,
  58-150 Strzegom
  ,
  tel. (+48) 888 229 899
  e-mail: biuro@geo-spot.pl  Biuro grupy geospot mieści się
  we Wrocławiu

  Przydatne strony

  ZGKiKM Wrocław

  www.zgkikm.wroc.pl

  PZK Wrocław

  www.kataster.wroc.pl

  SIP Wrocław

  www.wrosip.pl

  SIP Wałbrzych

  www.gis.walbrzych.pl

  SIP Powiat Wałbrzyski

  www.ewid.powiat.walbrzych.pl

  SIP Środa Śląska

  www.sredzki.webewid.pl

  SIP Trzebnica

  www.trzebnicki.webewid.pl

  SIP Oleśnica

  www.olesnicki.webewid.pl

  SIP Strzelin

  www.strzelinski.webewid.pl

  SIP Oława

  www.ewid.starostwo.olawa.pl